Number of Titles: 41
  e-mailpassword

  Matematika

  MATEMATINĖS ANALIZĖS PRAKTIKUMAS 1

  KOSTAS BUČYS

  Mokomojoje knygoje "Matematinės analizės praktikumas. 1 dalis" pateiktos bakalauro studijų programą atitinkančios matematinės analizės temos.

  Knyga "Matematinės analizės praktikumas. 1 dalis" suskirstyta į 7 skyrius: matematinės logikos pradmenys, aibių teorijos elementai, skaitinės funkcijos, funkcijos riba ir tolydumas, funkcijos išvestinės taikymai ir kelių kintamųjų funkcijos.