Number of Titles: 41
  e-mailpassword

  Medicina

  JUNGTINĖ BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMA KINEZITERAPIJA

  Julija ANDREJEVA Roberta BIKULIČIENĖ Daiva MOCKEVIČIENĖ

  Kineziterapijos praktinis mokymas – sudėtinė kineziterapijos studijų programos dalis, kurios metu studentai įgyja praktinę patirtį įvairiose klinikinėse situacijose.
  Praktinio mokymo tikslas – išmokti taikyti kineziterapijos žinias,
  įgūdžius, bendravimo ir klinikinio mąstymo gebėjimus.
  Praktinis mokymas skirtas plėtoti ir tobulinti praktinius įgūdžius,
  tokius asmenybės bruožus, kaip pasitikėjimas ir atsakomybė, reikalingus kineziterapijos studentams jų būsimajame darbe.
  Kineziterapijos klinikinės praktikos organizuojamos, siekiant už-
  tikrinti galimybę studentui atlikti praktiką tokiose su kineziterapija
  susijusiose sveikatos priežiūros sistemos srityse, kaip vidaus ligos
  (antroji praktika), vaikų ligos (trečioji praktika), neurologija (ketvirtoji praktika) ir ortopedija-traumatologija (penktoji praktika). Pirmoji
  praktika yra stebimojo pobūdžio. Kiekvienos tolesnės praktikos metu
  siekiama vis didesnio studento savarankiškumo lygmens, atliekant
  praktines užduotis.
  Atlikęs visas klinikines praktikas, kineziterapijos studentas turi gebėti dirbti savarankiškai kaip profesionalus specialistas.

  Augalai ligų prevencijoje ir reversijoje

  Algimantas Mečislovas Olšauskas

  Algimantas Mečislovas Olšauskas baigė Vilniaus universitetą: žmogaus biologiją studijavo Medicinos fakultete, o augalų biologiją - Gamtos fakultete.
  Žinias gilino Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institute, apgynė disertaciją ir įgijo biologinės medicinos daktaro laipsnį. A. M. Olšauskui suteiktas akademinis profesoriaus vardas. KU Botanikos sodą su vaistinių, maistinių ir prieskoninių augalų kolekcijomis-ekspozicijomis įsteigė 1993 m., Fitoterapijos laboratoriją - 2013 m., o fitoterapijos bazę pradėjo kurti 2014 m.

  Profesorius apie 50 metų tyrinėja žmogaus, kaip savireguliacijos sistemos, galimybes sėkmingai apsisaugoti nuo lėtinių ir ūminių ligų laikantis sveikos gyvensenos, subalansuotos mitybos, nuolat stiprinant imuninę sistemą. Daug dėmesio skiria vaistinių, maistinių ir prieskoninių augalų rūšių išskirtinių savybių efektyviam taikymui organizmo senėjimo procesui lėtinti ir biologiniam amžiui mažinti. Profesorius 1993 m. parašė knygą „Augalų gydomosios savybės" ir Klaipėdos universiteto studentams apie 15 metų dėstė pasirinktinį dalyką - augalai sveikatai. Medicinos katedrai įsteigus papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantūros studijas, nuo 2013 m. pradėjo dėstyti fitoterapiją bei sveiką gyvenseną.

  A. M. Olšauskas visuomeniniais pagrindais skaito sveikatinimo paskaitas senjorų, pedagogų, bibliotekininkų, bendrosios praktikos slaugytojų, bitininkų, Trečiojo amžiaus universitetų klausytojų auditorijoms. Kas mėnesį nemokamų individualių fitoterapijos konsultacijų suteikia apie šimtui suinteresuotų asmenų.

  Studentų teorinių ir praktinių užsiėmimų, visuomenės sveikatinimo paskaitų žinioms įtvirtinti parašė knygą „Augalai ligų prevencijoje ir reversijoje". Per 50 metų veiklos biologinės medicinos sferoje laikotarpį sukūrė, išbandė ir į teorinio bei praktinio darbo procesą įdiegė daugiau kaip 400 augalinių preparatų receptų: antpilų, nuovirų, tinktūrų, ekstraktų, miltelių, pavilgų, kompresų, sirupų, papildų, sulčių derinių, biologinių stimuliatorių ir kitų veiksmingų imuninę sistemą stiprinančių priemonių.

  Keletą dešimtmečių kuria, tobulina ir įgyvendina žmonių sveikatą stiprinančią, senėjimo procesą lėtinančią ir biologinį amžių mažinančią programą "Raktas į gyvenimą be ligų iki 120 metų".

  Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika

  Jurgita Andruškienė

  Šioje mokomojoje knygoje trumpai išdėstyti burnos ertmės ligų mokslinių tyrimų planavimo ir vykdymo metodologiniai aspektai, aptarti svarbiausi burnos ligų rizikos veiksniai ir jų kontrolės galimybės įgyvendinant profilaktines programas. Leisdinyje pateikiami naujausi odontologinių ligų ir būklių paplitimo duomenys, aptariami burnos sveikatos netolygumai ir juos lemiantys veiksniai.

  Knyga skirta burnos higienistams, gydytojams odontologams, visuomenės sveikatos specialistams, pedagogams ir kitų sričių atstovams, kurių darbo tikslas yra padėti žmonėsms išvengti ligų ir sustiprinti burnos sveikatą.

  Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių korekcija ir valdymas

  Jurgita Andruškienė Arnoldas Jurgutis

  "Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių korekcija ir valdymas" - tai mokomoji knygą apie lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių korekciją ir valdymą.
  Mokomoji knyga skirta visuomenės sveikatos specialistams.

  REABILITACIJOS KRYPTIES MOKSLINIŲ DARBŲ RENGIMAS

  Jūratė Sučylaitė Giedrė Kavaliauskienė Rima Radžiuvienė Kęstutis Jacikevičius Eglė Radzevičienė

  Ši mokomoji knyga skirta reabilitacijos studijų krypties bakalauro
  ir magistro studijų programų studentams, taip pat reabilitacijos specialistams praktikams, norintiems rašyti mokslinius darbus, apibendrinti savo darbo patirtį. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama papildomos ir alternatyviosios medicinos metodams, tačiau dalis medicininės visuomenės iki šiol skeptiškai vertina šiuos gydymo metodus, tad susiduriame su iššūkiu – moksliškai paaiškinti papildomos ir alternatyviosios medicinos metodų pagrįstumą, efektyvumą. Šiam uždaviniui spręsti gali būti naudingi ir kokybiniai tyrimai, todėl leidinyje juos plačiau pristatome. Mokomojoje knygoje yra praktiškų patarimų, kaip taikyti vieną ar kitą tyrimo metodą, kaip parengti baigiamąjį darbą, taip pat pateikiama bendriausių mokslinių tyrimų metodologijos žinių.

  Socialinis darbas su vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą

  Jolanta Vaičiulienė

  Ši metodinė knyga skirta būsimiems ir esamiems socialiniams
  darbuotojams, tėvams, socialiniams pedagogams, dirbantiems su
  vaikais įvairiose institucijose: ugdymo ir globos įstaigose, dienos
  užimtumo centruose, sveikatos priežiūros įstaigose, vaiko teisių
  apsaugos tarnybose ir kt. Nuo specialistų reakcijos į smurtą labai
  priklauso tolesnė vaiko gerovė, jo pasitikėjimas savimi ir aplinkiniais. Neprofesionalios specialistų reakcijos ir skuboti, neapgalvoti veiksmai gali pabloginti situaciją, priversti vaiką užsisklęsti,
  nepasitikėti aplinkiniais, patirti dar didesnį stresą ir toliau būti
  žeidžiamam, kęsti prievartą.

  11−13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje

  Asta Šarkauskienė

  Monografijoje apibrėžiamos žmogaus prigimtinės fizinės galios ir konceptualiai pagrindžiamas mokykloje vykdomo 11–13 metų vaikų neformaliojo fizinio ugdymo turinys. Remiantis empirinio tyrimo duomenimis, atskleidžiamas ugdymo turinio veiksmingumas analizuojamo amžiaus vaikų prigimtinėms fizinėms galioms plėtoti. Leidinys skirtas pedagogams, vykdantiems neformalųjį fizinį ugdymą mokykloje; švietimo atstovams, atsakingiems už mokykloje vykdomo neformaliojo fizinio ugdymo planavimą, organizavimą ir vertinimą; mokslininkams ir tyrėjams, atliekantiems neformaliojo ugdymo mokykloje bei prigimtinių fizinių galių tyrimus; taip pat visiems, besidomintiems vaikų fizinės prigimties puoselėjimo neformaliuoju būdu probleminiais klausimais.

  Žmogus kaip signalų šaltinis: Biosignalai ir jutikliai

  Viktorija Lukminaitė Julius Berneckis Eugenijus Kaniušas Arvydas Martinkėnas

  Metodinė priemonė

  Rytų medicinos pradmenys

  Aleta Chomičenkienė

  Knygoje "Rytų medicinos pradmenys" apžvelgamos Rytų ir Vakarų medicinos koncepcijos, aptariami esminiai jų skirtumai ir panašumai, Indijos, Kinijos, Tibeto medicinų pagrindai, pagrindinės mokyklos, analizuojamos esminės sąvokos, kategorijos, žmogaus prigimties suvokimo ypatumai, filosofiniai ir psichologiniai tų mokyklų aspektai.
  Ypač daug dėmsio skiriama: klasikinei jogai, cigunui, aromaterapijai, refleksoterapijai, medicininiams metodams.
  Teorinis-istorinis pjūvis derinamas su praktiniu.