Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  DARNUSVADOVAVI MAS. Praktinis vadovas
  Turinys
  Įvadas
  1. Darnaus vadovavimo apibrėžtis
  2. Darnaus vadovavimo tyrimo metodų atranka
  3. Darnaus vadovavimo organizacijoje ištyrimo metodika
  3.1. Vadovų savybių svarba siekiant darniai vadovaut
  3.2. Naujovių ir kūrybiškumo skatinimas siekiant darn
  3.3. Komandinis darbas organizacijoje puoselėjant darną
  3.4. Darnūs darbuotojų santykiai
  3.5. Kvalifikuoti darbuotojai, kaip darnios organizacijosgarantija
  3.6. Lojalumo skatinimas siekiant organizacijos darnumo
  3.7. Darniomis vertybėmis pagrįsta organizacinė kultūra
  3.8. Darni organizacija, geresnis organizacijos įvaizdis
  3.9. Įmonių socialinė atsakomybė, kaip darnausvadovavimo priemonė
  Apibendrinimas
  Literatūra

  Knyga neprieinama