Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Edukacinis eksperimentas
  Turinys
  1 skyrius. EDUKACINIO EKSPERIMENTO TEORINIAI IR METODOLOGINIAI ASPEKTAI
  EDUKACINIO EKSPERIMENTO SAMPRATA
  Esminiai eksperimento požymiai
  Edukacinio eksperimento specifika
  EDUKACINIO EKSPERIMENTO TIPAI
  Tikrasis eksperimentas
  Kvazieksperimentas
  Laboratorinis / lauko / natūralus eksperimentas
  EDUKACINIO EKSPERIMENTO KOKYBĖ
  Patikimumas
  Validumas
  EDUKACINIO EKSPERIMENTO PLANAVIMAS
  KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
  2 skyrius. KINTAMIEJI
  KINTAMOJO SAMPRATA
  Kintamojo sąvoka
  Kintamųjų klasifikacija
  Kintamųjų matavimo skalės
  DUOMENŲ APIE KINTAMUOSIUS ĮVEDIMAS Į SPSS PROGRAMĄ
  Kintamojo pavadinimai ir variantų reikšmės
  Kiti duomenys apie kintamuosius
  KINTAMŲJŲ PARUOŠIMO STATISTINEI ANALIZEI PROCEDŪROS
  Kintamųjų perkodavimas
  Tiriamųjų, tenkinančių tam tikras sąlygas, išrinkimas
  Išvestinio kintamojo sudarymas
  KINTAMOJO SKIRSTINIO NORMALUMO VERTINIMAS
  Skirstinio normalumo samprata
  Skirstinio normalumo vertinimo metodai
  HIPOTEZIŲ TIKRINIMAS
  KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
  3 skyrius. NEPARAMETRINĖ ANALIZĖ
  CHI KVADRATO KRITERIJUS
  Chi kvadrato kriterijaus taikymo paskirtis
  Chi kvadrato kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Chi kvadrato kriterijaus taikymo rezultatai
  Chi kvadrato kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  MANN’O-WHITNEY’IO KRITERIJUS
  Mann’o-Whitney’io kriterijaus taikymo paskirtis
  Mann’o-Whitney’io kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Mann’o-Whitney’io kriterijaus taikymo rezultatai
  Mann’o-Whitney’io kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  WILCOXON’O KRITERIJUS
  Wilcoxon’o kriterijaus taikymo paskirtis
  Wilcoxon’o kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Wilcoxon’o kriterijaus taikymo rezultatai
  Wilcoxon’o kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  KRUSKAL’IO-WALLIS’O KRITERIJUS
  Kruskal’io-Wallis’o kriterijaus taikymo paskirtis
  Kruskal’io-Wallis’o kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Kruskal’io-Wallis’o kriterijaus taikymo rezultatai
  Kruskal’io-Wallis’o kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  FRIEDMAN’O KRITERIJUS
  Friedman’o kriterijaus taikymo paskirtis
  Friedman’o kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Friedman’o kriterijaus taikymo rezultatai
  Friedman’o kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
  4 skyrius. PARAMETRINĖ ANALIZĖ
  VIENOS IMTIES STUDENT’O T KRITERIJUS
  Vienos imties Student’o t kriterijaus taikymo paskirtis
  Vienos imties Student’o t kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Vienos imties Student’o t kriterijaus taikymo rezultatai
  Vienos imties Student’o t kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  PORINIS STUDENT’O T KRITERIJUS
  Porinio Student’o t kriterijaus taikymo paskirtis
  Porinio Student’o t kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Porinio Student’o t kriterijaus taikymo rezultatai
  Porinio Student’o t kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  NEPRIKLAUSOMŲ GRUPIŲ STUDENT’O T KRITERIJUS
  Nepriklausomų grupių Student’o t kriterijaus taikymo paskirtis
  Nepriklausomų grupių Student’o t kriterijaus skaičiavimas SPSS programa
  Nepriklausomų grupių Student’o t kriterijaus taikymo rezultatai
  Nepriklausomų grupių Student’o t kriterijaus taikymo rezultatų pateikimas
  VIENAFAKTORINĖ DISPERSINĖ ANALIZĖ (ANOVA)
  Vienafaktorinės ANOVA taikymo paskirtis
  Vienafaktorinės ANOVA skaičiavimas SPSS programa
  Vienafaktorinės ANOVA taikymo rezultatai
  Vienafaktorinės ANOVA taikymo rezultatų pateikimas
  DVIFAKTORINĖ TARPGRUPINĖ ANOVA
  Dvifaktorinės tarpgrupinės ANOVA taikymo paskirtis
  Dvifaktorinės tarpgrupinės ANOVA skaičiavimas SPSS programa
  Dvifaktorinės tarpgrupinės ANOVA taikymo rezultatai
  Dvifaktorinės tarpgrupinės ANOVA taikymo rezultatų pateikimas
  BLOKUOTŲJŲ DUOMENŲ ANOVA
  Blokuotųjų duomenų ANOVA taikymo paskirtis
  Blokuotųjų duomenų ANOVA skaičiavimas SPSS programa
  Blokuotųjų duomenų ANOVA taikymo rezultatai
  Blokuotųjų duomenų ANOVA taikymo rezultatų pateikimas
  KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
  LITERATŪRA

  Knyga neprieinama