Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Žmogus kaip signalų šaltinis:biosignalai ir jutikliai
  TURINYS
  1. ĮVADAS. BIOSIGNALAI
  1.1. Žmogaus signalų registravimo priešistorė
  1.2. Pirmieji biosignalų registravimo būdai
  1.3. Pirmieji biosignalų atradėjai
  1.4. Pirmieji bandymai objektyvizuoti biosignalus
  1.5. Biosignalų klasifikacija
  2. BIOSIGNALŲ JUTIKLIAI
  2.1. P a g r i n d i n i ų ž m o g a u s b i o s i g n a l ųm a t a v i m o j u t i k l i ų a p ž v a l g a
  2.2. B i o m e d i c i n i n ė s i n ž i n e r i j o s s p e c i a l y b ė
  3. JUTIKLIŲ SPECIFIKACIJOS
  3.1. Dinamometras
  3.2. O2 dujų jutiklis
  3.3. Kraujospūdžio jutiklis
  3.4. EKG jutiklis
  3.5. Temperatūros jutiklis
  3.6. Širdies ritmo monitorius
  3.7. Spirometras
  4. PRAKTINIAI DARBAI
  LABORATORINIS DARBAS NR. 1
  LABORATORINIS DARBAS NR. 2
  LABORATORINIS DARBAS NR. 3
  LABORATORINIS DARBAS NR. 4
  LABORATORINIS DARBAS NR. 5
  LABORATORINIS DARBAS NR. 6
  LABORATORINIS DARBAS NR. 7
  LABORATORINIS DARBAS NR. 8
  LABORATORINIS DARBAS NR. 9
  LABORATORINIS DARBAS NR. 10
  LITERATŪRA

  Knyga neprieinama