Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Socialinis darbas su vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą
  TURINYS
  Pratarmė
  Tradicinė lyčių samprata visuomenėje. Lyčių sąveikosaspektai
  Lytinis auklėjimas mokykloje – sudėtinė sveikosgyvensenos ugdymo dalis
  Masinės informacijos priemonių, vartotojiškos kultūrosįtaka vaikų lytiniam brendimui
  Prievartos prieš vaikus reiškinio charakteristika
  Teisinė atsakomybė už seksualinę prievartą prieš vaikusir jų seksualinį išnaudojimą
  Seksualinės prievartos atskleidimas. Prievartos simptomai.Slaptumo sindromas
  Prievartautojo elgsenos atskleidimas. Ypatingų situacijųbendra charakteristika
  Pagalbos galimybės seksualinę prievartą patyrusiemsvaikams ir jų šeimoms
  Šeimos ir specialistų bendradarbiavimo sistema. Individualusir komandinis darbas
  Tarpžinybinis bendradarbiavimas sprendžiant prievartosprieš vaikus atvejus
  Seksualinė prievarta ir jos prevencija
  Sąvokos
  Literatūra

  Knyga neprieinama