Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  JUNGTINĖ BAKALAUROSTUDIJŲ PROGRAMA KINEZITERAPIJA
  TURINYS
  Įvadas
  Pagrindinės kineziterapijos sąvokos
  1 praktika. STEBIMOJI PRAKTIKA
  Kineziterapijos praktikos (1) aprašas
  1 PRIEDAS
  2 PRIEDAS
  3 PRIEDAS
  4 PRIEDAS
  5 PRIEDAS
  2 praktika. VIDAUS LIGOS IR KINEZITERAPIJA
  Kineziterapijos praktikos (2) aprašas
  1 PRIEDAS
  2 PRIEDAS
  3 PRIEDAS
  4 PRIEDAS
  5 PRIEDAS
  6 PRIEDAS
  3 praktika. VAIKŲ LIGOS IR KINEZITERAPIJA
  Kineziterapijos praktikos (3) aprašas
  1 PRIEDAS
  2 PRIEDAS
  3 PRIEDAS
  4 PRIEDAS
  5 PRIEDAS
  6 PRIEDAS
  4 praktika. KINEZITERAPIJA NEUROLOGIJOJE
  Kineziterapijos praktikos (4) aprašas
  1 PRIEDAS
  2 PRIEDAS
  3 PRIEDAS
  4 PRIEDAS
  5 PRIEDAS
  6 PRIEDAS
  5 praktika. KINEZITERAPIJA ORTOPEDIJOJE IRTRAUMATOLOGIJOJE
  Kineziterapijos praktikos (5) aprašas
  1 PRIEDAS
  2 PRIEDAS
  3 PRIEDAS
  4 PRIEDAS
  5 PRIEDAS
  6 PRIEDAS
  Studentų praktikų organizavimo bei atlikimo tvarkos bendrosios nuostatos
  Kineziterapijoje taikomi vertinimo testai
  Raumenų jėgos vertinimas pagal Lovettą
  Pusiausvyros vertinimas pagal Bergo skalę
  Jutimų tyrimo metodas pagal Schmitzą
  Pusiausvyros vertinimas pagal Tinetti skalę
  Funkcinio nepriklausomumo testas
  Barthelio indeksas
  Liemens kontrolės įvertinimo skalė
  Rolando-Morriso funkcinės negalios klausimynas
  Paciento sąnarių amplitudės matavimas (goniometrija)
  Kūno masės indekso vertinimas
  Skausmo vertinimo skalė
  Laikysenos vertinimo forma

  Knyga neprieinama