Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  LIETUVIŲ KALBOSMORFEMIKA IR FORMŲ DARYBA: ANALIZĖS PAGRINDAI
  Pratarmė
  1. Morfemika
  1.1. Morfeminė analizė ir jos principai
  1.2. Reikšminės žodžio dalys
  1.2.1. Galūnė
  1.2.2. Šaknis
  1.2.3. Priesaga
  1 .2.3.1. Gramatinės priesagos
  1.2.3.2. Leksinės priesagos
  1.2.4. Priešdėlis
  1.2.5. Sangrąža
  1.2.6. Intarpas
  1.3. Morfeminės analizės planas irnagrinėjimo pavyzdžiai
  2. Formų daryba
  2.1. Veiksmažodžio formų daryba
  2.1.1. Vientisinių veiksmažodžio formų daryba
  2.1.1.1. Pamatinė forma – bendratis
  2.1.1.2. Pamatinė forma – esamasis laikas
  2.1.2. Sudurtinių veiksmažodžio formų daryba
  2.2. Būdvardžio ir prieveiksmio formų daryba
  2.3. Formų darybos nagrinėjimo planas ir nagrinėjimo pavyzdžiai
  Santrumpų sąrašas
  Literatūra ir šaltiniai

  Knyga neprieinama