Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Darnaus vystymosi sėkmės veiksniai viešojo sektoriaus kontekste
  ĮVADAS
  1. DARNAUS VYSTYMOSI ASPE KTAI
  1.1. Darnumo ir darnaus vystymosi diskursas
  1.2. Darnaus vystymosi institucionalizavimas
  2. DARNAUS VYSTYMOSI REALI ZAVI MAS
  2.1. Planavimas darnaus vystymosi siekiui realizuoti
  2.2. Darnaus vystymosi organizacinis mokymasis
  3. VIEŠOJO SEKTORIAUS VAIDMUO DARNAUS VYSTYMOSI REZULTATYVUMUI
  3.1. Organizacijų vaidmuo realizuojant darnų vystymąsi
  3.2. Viešosios ir privačios organizacijos ir jų ypatumai darnaus vystymosi kontekste
  3.3. Lietuvos darnaus vystymosi rezultatyvumą lemiantys ir ribojantys veiksniai
  IŠVADOS
  SUMMARY
  LITERATŪRA

  Knyga neprieinama