Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  VIE ŠOSIOS PASLAUGOS: IŠŠŪKIAI KURIANT GEROVĖS VISUOMENĘ
  ĮVADAS
  I. VIEŠOSIOS PASLAUGOS SĄVOKOS SPRENDIMAI ŠIUOLAIKINIAME VIEŠAJAME SEKTORIUJE
  1.1. Viešosios gėrybės samprata
  1.2. Viešosios paslaugos sampratos apibūdinimas
  1.3. Viešosios atsakomybės ir viešosios paslaugos dilema
  1.4. Viešasis interesas ir viešosios paslaugos
  1.5. Viešosios paslaugos sąvokos vartosena Lietuvoje
  II. JUNGTINIAI VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO CENTRAI
  2.1. Jungtinių paslaugų centrų teorinė koncepcija..
  2.2. Jungtinių paslaugų privalumai ir rizika
  III. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS TEIKIANT VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
  3.1. Vietos valdžios vaidmuo teikiant viešąsias paslaugas
  3.2. Savivaldybių bendradarbiavimas teikiant viešąsias (pagrindines) paslaugas
  3.3. Savivaldybių bendradarbiavimo praktika Lietuvoje
  3.4. Klaipėdos apskrities savivaldybių bendradarbiavimo atvejis
  IV. VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMAS KURIANT GEROVĖS VISUOMENĘ
  4.1. Viešųjų elektroninių paslaugų konceptualioji reikšmė
  4.2. Viešųjų elektroninių paslaugų teikimo iššūkiai
  4.3. „Vieno langelio“ taikymo problemos ir jų sprendimai: Lietuvos atvejo analizė
  V. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ RINKODAROS GALIMYBĖS, KURIANT GEROVĖS VISUOMENĘ
  5.1. Viešojo sektoriaus ir jo teikiamų paslaugų rinkodaros esmė
  5.2. Viešojo sektoriaus rinkodaros ypatumai
  5.3. Reklamos galimybės viešųjų paslaugų rinkodarai
  5.4. Klaipėdos apskrities savivaldybių viešųjų paslaugų rinkodaros atvejai
  IŠVADOS
  LITERATŪRA
  THE PUBLIC SERVICES: CHALLENGES FOR THE BUILDINGOF A WELFARE STATE (SUMMARY)
  Apie autorius

  Knyga neprieinama