Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS GENEZĖ IR RAIDA
  ĮVADAS
  1. ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATOS KITIMAS
  1.1. Įmonių socialinės atsakomybės sampratos įvairovė
  1.2. Įmonių socialinės atsakomybės terminų ir apibrėžimų analizė
  1.3. Įmonių įsitraukimo į socialiai atsakingą veiklą motyvai
  2. Požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę evoliucija ir įmonių socialinę atsakomybę nagrinėjančių teorijų analizė
  2.1. Požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę raida
  2.2. Įmonių socialinės atsakomybės koncepciją nagrinėjančios teorijos
  3. Įmonių socialinės atsakomybės modelių analizė
  3.1. Ankstyvieji įmonių socialinės atsakomybės modeliai
  3.2. Vėlyvieji įmonių socialinės atsakomybės modeliai
  4. Įmonių socialinės atsakomybės skatinimo būdai ir metodai
  5. Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo regioniniai skirtumai
  APIBENDRINIMAS
  Literatūra
  Priedas

  Knyga neprieinama