Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Lietuvių kalbosistorinė morfologija
  PRATARMĖ
  GRAMATINIAI PAKITIMAI
  DAIKTAVARDIS
  Giminė
  Skaičius
  Linksnis
  Linksniavimo sistema
  Lie. o kamienas (bl., ide. *ā kamienas)
  Lie., bl. a kamienas (ide. *ŏ kamienas)
  Lie. i kamienas (bl., ide. *i kamienas)
  Lie. u kamienas (bl., ide. *u kamienas)
  Lie. priebalsinis kamienas (konsonantinis kamienas)
  BŪDVARDIS
  Giminė
  Skaičius
  Linksnis
  (i)a : (i)o
  u : i/io
  i/ia : ė
  Laipsnis
  Apibrėžtumas
  ĮVARDIS
  Gimininiai įvardžiai
  Giminė
  Skaičius
  Linksnis
  Negimininiai įvardžiai
  Giminė
  Skaičius
  Linksnis
  SKAITVARDIS
  Kiekiniai skaitvardžiai
  Giminė
  Skaičius
  Linksnis
  Kelintiniai skaitvardžiai
  Giminė. Skaičius
  Linksnis
  Laipsnis
  Dauginiai skaitvardžiai
  Giminė. Skaičius
  Linksnis
  Kúopiniai skaitvardžiai
  Giminė. Skaičius. Linksnis
  VEIKSMAŽODIS
  Veikslas
  Rūšis. Refleksyvumas
  Skaičius
  Asmuo
  Laikas
  Nuosaka
  Infinitinės formos
  Dalyviai
  Būdinys. Siekinys (supynas). Bendratis (infinityvas)
  Veiksmažodžių struktūriniai tipai
  NEKAITOMOSIOS KALBOS DALYS
  PRIEVEIKSMIS
  PRIELINKSNIS
  JUNGTUKAS. DALELYTĖ
  JAUSTUKAS. IŠTIKTUKAS
  SANTRUMPOS
  LITERATŪRA
  PRIEDAI
  Daiktavardžių formų atitikmenys
  Įvardžių atitikmenys
  Skaitvardžių formų atitikmenys
  Nekaitomųjų kalbos dalių atitikmenys
  Senųjų raštų tekstai savarankiškam darbui

  Knyga neprieinama