Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO METODOLOGINĖS STRATEGIJOS
  ĮVADAS
  PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  I. SOCIALINIO DARBO STUDIJŲ PROGRAMOS KONTEKSTASNEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMOIR PRIPAŽINIMO PROCESE
  1.1. Socialinio darbo studijų programos reikšmė ir vieta
  1.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo beipripažinimo ir priėmimo komisijos
  1.3. Socialinio darbo bakalauro studijų programos aprašas
  1.3.1. Bendrosios nuostatos
  1.3.2. Socialinio darbo bakalauro įgyjami gebėjimai
  1.3.3. Socialinio darbo bakalauro studijų programa
  1.4. Socialinio darbo studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir juosįgyvendinančių studijų dalykų sąsajos
  II. NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IRPRIPAŽINIMO PROCESAS
  2.1. Kas gali dalyvauti vertinimo procese? Kas gali būti vertinama?
  2.2. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesoetapai
  2.3. Konsultavimo metodika ir inovacijos – socialinio darbo kontekstas
  2.3.1. Konsultavimo paskirtis ir tikslas
  2.3.2. Supervizija profesinio konsultavimo kontekste
  2.4. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimoproceso bendrieji principai, etiniai aspektai
  2.5. KU SvMF Socialinio darbo katedros edukacinė aplinka ir žmogiškieji ištekliaivertinti ir pripažinti neformaliuoju būdu įgytą patirtį
  III. NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTOS PATIRTIES ĮRODYMOIR VERTINIMO METODINĖS GAIRĖS
  3.1. Kompetencijų aplanko charakteristika
  3.1.1. Bendrosios nuostatos
  3.1.2. Kompetencijų aplanko struktūra
  3.1.3. Išplėstinio CV planas
  3.1.4. Reflektyvioji praktika
  3.1.4.1. Reflektyvioji praktika socialiniame darbe
  3.1.4.2. Reflektyviosios aplanko dalies struktūra
  3.1.4.3. Praktinės patirties reflektyvioji analizė
  3.1.4.4. Refleksiją skatinantys klausimai
  3.2. Atvejo vadybos metodas
  3.3. Projektinės veiklos įrodymai
  3.4. Kreditų užskaitymo pagrindimo formos ir pavyzdžiai
  REFLEKSIJA
  LITERATŪRA
  PRIEDAI
  1 priedas. Socialinio darbo bendruomenėje studijų programos aprašas(AIKOS)
  2 priedas. Socialinių darbuotojų diskusijų klubo (SDDK) nuostatai
  3 priedas. Socialinio darbo studijų programos metodai
  4 priedas. Studentų pasiekimų vertinimo metodai

  Knyga neprieinama