Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Pozityvumas socialiniame darbe
  PADĖKA
  TURINYS
  ĮVADAS
  POZITYVIOJI PSICHOLOGIJA. KAS TAI?
  Pozityviosios psichologijos samprata ir ištakos
  Pozityviosios psichologijos sąvokos ir komponentai /
  Priklausomybė nuo nelaimingumo
  NUO POZITYVIOSIOS PSICHOLOGIJOS LINKPOZITYVUMO SOCIALINIAME DARBE
  Pozityvumo socialiniame darbe ontologija
  Pozityvumo socialiniame darbe epistemologija irpraktika
  Pozityvumas socialiniame darbe: kodėl tai svarbu?
  POZITYVUS POŽIūRIS Į NEGALIą TURINTĮKLIENTĄ SVEIKATINIMO VEIKLOJE
  Nuo dehumanizavimo link priėmimo: negalioskontekstas
  HOP modelis: darbas su klientu kompleksinėsnegalios situacijoje
  Sherborne judesio terapija: ne pratimai, o patyrimai
  Socialiniame darbe taikomos kūrybinės strategijos
  BENDRUOMENIŠKUMO RAIŠKA SOCIALINIAMEDARBE – POZITYVAUS POŽIūRIO IŠTAKA
  Socialinis palaikymas socialiniame darbe
  Asmens stiprybes pabrėžiantis socialinis darbas
  Žaliasis socialinis darbas
  LITERATūRA

  Knyga neprieinama