Number of Titles: 41
  e-mailpassword

  Socialinis darbas

  ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS GENEZĖ IR RAIDA

  Agnė Šneiderienė

  Monografijoje analizuojama įmonių socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Nagrinėjamas įmonių socialinės atsakomybės sampratos kitimas, analizuojami šios koncepcijos terminai ir apibrėžimai, pateikiami įmonių įsitraukimo į socialiai atsakingą veiklą motyvai. Taip pat yra vertinama požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę evoliucija, analizuojamos šią koncepciją nagrinėjančios teorijos, nagrinėjami įmonių socialinės atsakomybės modeliai, jiems būdingi bruožai. Monografijoje yra išskiriami įmonių socialinės atsakomybės skatinimo būdai ir metodai, nagrinėjami įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo skirtumai regionuose.

  Pozityvumas socialiniame darbe

  Valdas Rimkus Brigita Kreivinienė

  "Ilgai rengta mokslo studija „Pozityvumas socialiniame darbe" skiriama brangiam draugui, gyvenimo mokytojui ir kolegai prof. dr. Juhai Perttulai, kuris mus paliko nebaigęs savo darbų 2015 m. Eidamas Laplandijos universiteto (Suomija) dekano bei psichologijos profesoriaus pareigas jis buvo vienas pirmųjų Lietuvos socialinio darbo doktorantūros vadovų. Jam vadovaujant jungtinė Laplandijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo doktorantūros programa nutiesė identiteto paieškos socialiniame darbe kelią. Daugelį metų prof. dr. J. Perttula tyrinėjo pozityviosios psichologijos, laimės, streso įveikos, taip pat papildomosios ir alternatyviosios medicinos (gyvūnų terapijos) klausimus. Būdamas psichologijos atstovas jis įžvelgė didžiulį poreikį integratyviai kurti pozityvumo socialiniame darbe kryptį. Deja, dideli dvidešimties metų tyrinėjimų projektai liko neįgyvendinti. Kaip ne kartą teigė pats prof. dr. J. Perttula, „pozityvumas socialiniame darbe nėra baigtinis, tai ilgas kelias jo slėpinių tyrinėjimo link...". Remdamasis pozityvistinės psichologijos pozicijomis profesorius kartu su mokslo studijos autoriais šį kelią ir pradėjo. Dar 2013 m. pradėtos rinkti Lietuvos ir Suomijos socialinių darbuotojų veiklos patirtys. Nors pozityviosios orientacijos paieškos liko nebaigtos, jos tikrai bus tęsiamos ateityje.
  Lietuvoje socialinis darbas žengia 30-uosius metus. Kiekvienas iš mūsų, socialinio darbo atstovų, jau padarėme daug. Daug kiekvienam, kuriam to reikėjo... Ši knyga - visiems, kurie dirba socialinį darbą arba rengiasi jį dirbti ateityje. Tikimės, kad rasite ką nors svarbaus sau, o galbūt tai, kas liko neišsakyta, tačiau skatina susimąstyti ir ieškoti toliau.
  Šioje knygoje pateikiama dalis minčių, išgvildentų kartu su šviesios atminties prof. dr. J. Perttula. Visuomet prisiminsime jį kaip savo bičiulį, pozityvų, besišypsantį, pasižymintį puikiu humoro jausmu, nekritikuojantį, keliantį ontologinius klausimus, skatinančius atvirai diskutuoti. Dėl šios priežasties ir knygos struktūra nėra įprastinė. Tai laisvos jūrinės dvasios ir rimtų mokslinių įžvalgų džiazas. Kviečiame dar vieno stipriai skrudintos suomiškos kavos puodelio, puikioje kompanijoje pasineriant į mokslinių atradimų vingrybes..."
  Autoriai