Number of Titles: 41
  e-mailpassword

  Sociologija. Kultūra

  VIEŠOSIOS PASLAUGOS: IŠŠŪKIAI KURIANT GEROVĖS VISUOMENĘ

  VALENTINA BURKŠIENĖ, JAROSLAV DVORAK, GABRIELĖ BURBULYTĖ TSISKARISHVILI, INGA NORMANTĖ, MANTAS DŪDA, REMIGIJUS CIVINSKAS

  Šios studijos autoriai, remdamiesi literatūros analizės ir empirinių tyrimų duomenimis, siekia tikslo – išryškinti iššūkius, kuriuos turi įveikti Lietuvos viešasis sektorius, siekdamas įtvirtinti gerovės visuomenės konceptualiąsias nuostatas. Analizei pasirinktas viešųjų paslaugų kontekstas, laikantis nuostatos, kad šiame kontekste vyksta aktyvi valdžios ir piliečių sąveika

  Darnaus vystymosi sėkmės veiksniai viešojo sektoriaus kontekste

  Valentina Burkšienė

  Šios studijos pagrindinis tikslas – išryškinti darnaus vystymosi sėkmę lemiančius veiksnius ir įvertinti lietuvos darniam vystymuisi įtakos turinčius veiksnius viešojo sektoriaus kontekste, laikantis nuostatos, kad tai svarbu žinoti visai šaliai, kiekvienam regionui, savivaldybei, organizacijai (ypač viešąją politiką formuojančiai ar įgyvendinančiai), norint eiti unikaliu keliu ir sėkmingai pasiekti darnaus vystymosi tikslą.