Number of Titles: 32
  e-mailpassword

  News

  Sceninio balso lavinimas

  Danutė Vaigauskaitė

  Režisūros istorija

  Gytis Padegimas

  Michailo Čechovo vaidybos metodo dėstymas

  Gytis Padegimas

  DARNUS VADOVAVIMAS PRAKTINIS VADOVAS

  LIGITA ŠIMANSKIENĖ, ERIKA ŽUPERKIENĖ

  Metodinėje mokomojoje knygoje išdėstyta darnaus vadovavimo samprata, pateikiami būdai, galintys padėti siekti darnaus vadovavimo, pateikiant galimas tyrimo metodologijas ir klausimynus kiekvienai sudedamajai daliai. Darnų vadovavimą įgyvendinti nelengva – tai priklauso ne tik nuo vadovo gebėjimų ir pasiryžimo, svarbu išlaikyti nuolatinį dėmesį ir sutelkti pastangas siekiant pažangos, atsižvelgti į organizacijos ir visuomenės poreikius. Metodinė mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, verslo ir valstybinių institucijų vadovams (darbuotojams), kuriems rūpi tinkamas darbuotojų nukreipimas įgyvendinti norimus tikslus, siekiant vadovavimo darnos

  ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS GENEZĖ IR RAIDA

  Agnė Šneiderienė

  Monografijoje analizuojama įmonių socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Nagrinėjamas įmonių socialinės atsakomybės sampratos kitimas, analizuojami šios koncepcijos terminai ir apibrėžimai, pateikiami įmonių įsitraukimo į socialiai atsakingą veiklą motyvai. Taip pat yra vertinama požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę evoliucija, analizuojamos šią koncepciją nagrinėjančios teorijos, nagrinėjami įmonių socialinės atsakomybės modeliai, jiems būdingi bruožai. Monografijoje yra išskiriami įmonių socialinės atsakomybės skatinimo būdai ir metodai, nagrinėjami įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo skirtumai regionuose.

  VIEŠOSIOS PASLAUGOS: IŠŠŪKIAI KURIANT GEROVĖS VISUOMENĘ

  VALENTINA BURKŠIENĖ, JAROSLAV DVORAK, GABRIELĖ BURBULYTĖ TSISKARISHVILI, INGA NORMANTĖ, MANTAS DŪDA, REMIGIJUS CIVINSKAS

  Šios studijos autoriai, remdamiesi literatūros analizės ir empirinių tyrimų duomenimis, siekia tikslo – išryškinti iššūkius, kuriuos turi įveikti Lietuvos viešasis sektorius, siekdamas įtvirtinti gerovės visuomenės konceptualiąsias nuostatas. Analizei pasirinktas viešųjų paslaugų kontekstas, laikantis nuostatos, kad šiame kontekste vyksta aktyvi valdžios ir piliečių sąveika

  Darnaus vystymosi sėkmės veiksniai viešojo sektoriaus kontekste

  Valentina Burkšienė

  Šios studijos pagrindinis tikslas – išryškinti darnaus vystymosi sėkmę lemiančius veiksnius ir įvertinti lietuvos darniam vystymuisi įtakos turinčius veiksnius viešojo sektoriaus kontekste, laikantis nuostatos, kad tai svarbu žinoti visai šaliai, kiekvienam regionui, savivaldybei, organizacijai (ypač viešąją politiką formuojančiai ar įgyvendinančiai), norint eiti unikaliu keliu ir sėkmingai pasiekti darnaus vystymosi tikslą.