Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  SPARTĖJANČIOSVISUOMENĖSPOLITINISREŽIMAS
  Pratarmė
  Santrumpos
  ĮVADAS
  I. METODOLOGINIO MEZOSITUACIONIZMO PERSPEKTYVA
  1.1. Metateorinio nenutylėjimo priežastys
  1.2. Kitoks kitokios socialinės tikrovės matymas
  1.3. Vėlyvosios modernybės spartėjanti visuomenė
  1.4. Pagrindinės sąvokos ir jų konceptualus integralumas
  II. POSTKOMUNIZMO TEORETIZAVIMO PROBLEMOS
  2.1. Postkomunizmas ir pokomunizmas
  2.2. Kas nauja, arba koks „postkomunizmo laboratorijos“ likimas
  2.3. Paradigmų kaitos klausimas: postkomunizmas „nepasibaigė“
  2.4. Postkomunizmo postdemokratinė dimensija
  III. LIETUVOS POSTKOMUNISTINĖS RAIDOS PARADOKSAI
  3.1. „Vystymasis vietoje“
  3.2. Ekonominės, socialinės ir politinės raidos disproporcijos
  3.3. Narystė ES – valstybės ir visuomenės ryšio desuverenizacija
  3.4. Etninės delokalizacijos trauma
  3.5. Postkomunizmo (ne)pabaigos klausimas
  IV. LEMTINGAS POLITINIO REŽIMO PROCESAS – DALYVAVIMAS
  4.1. Ar absenteizmas reiškia demokratinio politinio režimonykimą?
  4.2. Naujas absenteizmo faktas ir jo teoretizavimo atvejis
  4.3. Demokratinė neodauguma. Kaip suskaičiuoti neobalsus?
  4.4. Minia ir populizmas – politinio režimo „tamsioji pusė“
  4.5. Žiniasklaida kaip politikos dalyvis ir politinio dalyvavimoerdvė
  V. VALSTYBĖS VALDYMO FORMOS REIKŠMĖ POLITINIOREŽIMO POBŪDŽIUI
  5.1. Valstybės valdymo forma
  5.2. 2003–2004 m. politinė krizė ir jos pamokos
  5.3. „Partijų valstybės“ krizės požymiai
  5.4. Politinės valdysenos projektavimas
  VI. PILIETINĖ VISUOMENĖ POLITINĖS VALDŽIOS KŪRYBOSPROCESE
  6.1. Pilietinės visuomenės atgimimas
  6.2. Pilietinės visuomenės politiškumas-subpolitiškumas
  6.3. Pilietinės visuomenės nesistemiškumas
  6.4. Pilietinė visuomenė be socialinio kapitalo
  VII. LIETUVOS SAUGUMIZAVIMAS POLITINIO REŽIMOKONTEKSTE
  7.1. Užsienio ir saugumo politikos denacionalizacija
  7.2. Koks karo kalbos tikslas?
  7.3. Rusijos grėsmė savęs ir pasaulio apibrėžimuose
  7.4. Vidinės socialinės grėsmės
  VIII. NACIONALINĖ DOKTRINA „SUGRĮŽTANTI LIETUVA“
  8.1. Nacionalinės doktrinos problema
  8.2. Nacionalinė doktrina kaip nacionalinių interesų komunikacija
  8.3. Apie du nacionalinės doktrinos imperatyvus
  8.4. „Sugrįžtančios Lietuvos“ metmenys
  IX. KURI POSTDEMOKRATIJA LIETUVOJE? IŠVADOS,REKOMENDACIJOS IR EPILOGAS VIENU METU
  Literatūra
  Žiniasklaidos publikacijos
  Iliustracijų sąrašas
  Summary
  Asmenvardžių rodyklė
  Dalykinė rodyklė

  Knyga neprieinama