Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Patirtinis ugdymas(-is) vaikystėje: šiuolaikinės medijos ir informacinių komunikacinių technologijų galimybės
  Turinys
  Pratarmė
  1. Patirtinio ugdymo ir ugdymosi sampratos
  1.1. Patirtinis mokymas ir mokymasis
  1.2. Patirtinio ugdymo(-si) sąlygos ir veiksniai
  1.3. Esminiai patirtinio ugdymo(-si) bruožai vaikystėje
  Savitikros klausimai ir praktinės užduotys
  Rekomenduojama literatūra savarankiškoms studijoms
  2. Medijos ir medijų raštingumo ugdymas(-is) vaikystėje
  2.1. Medijų samprata
  2.2. Medijinis raštingumas ir jo ugdymas
  2.3. Šiuolaikinio vaikų medijinio ugdymo(-si) bruožai
  Savitikros klausimai ir praktinės užduotys
  Rekomenduojama literatūra savarankiškoms studijo
  3. Informacinių ir komunikacinių technologijų priemoniųįvairovė ugdant(-is) vaikystėje
  3.1. Informacinių ir komunikacinių technologijų priemoniųsamprata
  3.2. Informacinių ir komunikacinių technologijų priemoniųįvairovė vaikystėje
  Savitikros klausimai ir praktinės užduotys
  Rekomenduojama literatūra savarankiškoms studijoms
  Literatūra

  Knyga neprieinama