Viso knygų: 41
  el. paštaskodas

  Patirtinis ugdymas(-is) vaikystėje: šiuolaikinės medijos ir informacinių komunikacinių technologijų galimybės

  Mokomoji knyga

    
  AutoriusRasa Braslauskienė Aida Norvilienė Gražina Šmitienė Reda Vismantienė
  ISBN978-9955-18-996-1
  DOI
  LeidyklaKlaipėdos universiteto leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2018
  Puslapių sk.92

  Anotacija

  Patirtinio ugdymo samprata ir jos pažinimas svarbus kiekvienam ugdytojui. Patirtinio ugdymo pagrindas yra asmens tobulėjimas, pasiekiamas per asmeniškai įprasmintą patirtį, atradimus, dalyvavimą. Medijų, informacinių ir komunikacinių priemonių vaidmuo vaikystėje, ugdymąsi skatinančių aplinkų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose kūrimo, patirtinio mokymosi organizavimo aspektai yra aktualūs visų aukštųjų mokyklų studentams, kurie baigę studijas ketina dirbti pedagoginį darbą, taip pat pedagogams, kurie dirba ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigose. Rengiant šią studijų knygą, siekta studentus ir pedagogus supažinti su patirtinio ugdymo bei ugdymosi sampratų geneze, medijų, informacinių ir komunikacinių priemonių ugdomuoju vaidmeniu vaikystėje, šio ugdymo(-si) didaktiniais aspektais, aktualiomis mokymo(-si) vaikystėje technologijomis, įvairiais patirtinio ugdymo(-si) metodais. Studijų knyga bus naudinga ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti ugdomąją veiklą. Ja gali pasinaudoti ir dėstytojai, studijų procese taikantys medijų, informacinių ir komunikacinių technologijų principus, pateiktus metodus pritaikydami studentų ir savo veiklai. Lietuvoje mokomųjų priemonių šia tematika stinga, to¬dėl autorės tikisi, kad studijų knyga bus naudinga visiems, besidomin¬tiesiems patirtiniu ugdymu(-si) vaikystėje.  Leidinyje atskleidžiami ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų patirtinio ugdymo ir ugdymosi sampratų metakontekstai, aktualizuojamos šiuolaikinės medijos, informacinių ir komunikacinių technologijų galimybės ugdyti(-s) vaikystėje.  Studijų knygą sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje pristatomos patirtinio ugdymo ir ugdymosi sampratos, jų istorinės ištakos, būtinos ugdymo(-si) sąlygos ir veiksniai, pateikiamos patirtinio ugdymo(-si) vaikystėje didaktinės rekomendacijos.

  Antrame skyriuje apžvelgiamos šiuolaikinės medijos ir medijų raštingumo ugdymo(-si) vaikystėje samprata, esminiai bruožai, vaikų medijinio raštingumo ugdymo galimybės bei ribojimai.

  Trečiame skyriuje pristatoma informacinių ir komunikacinių technologijų samprata, šių technologijų įvairovė ikimokykliniame ugdyme, jų vaidmuo mokymo(-si) situacijose šeimoje bei ugdymo įstaigoje.

  Kiekviename skyriuje pateiktos užduotys skatins apmąstyti perskaitytą informaciją ir ją praktiškai pritaikyti. Klausimai padės studijuoti medžiagą savarankiškai ir įvertinti savo supratimą.