Viso knygų: 32
  el. paštaskodas

  Aplinkos apsauga

  DARNUS VADOVAVIMAS PRAKTINIS VADOVAS

  LIGITA ŠIMANSKIENĖ, ERIKA ŽUPERKIENĖ

  Metodinėje mokomojoje knygoje išdėstyta darnaus vadovavimo samprata, pateikiami būdai, galintys padėti siekti darnaus vadovavimo, pateikiant galimas tyrimo metodologijas ir klausimynus kiekvienai sudedamajai daliai. Darnų vadovavimą įgyvendinti nelengva – tai priklauso ne tik nuo vadovo gebėjimų ir pasiryžimo, svarbu išlaikyti nuolatinį dėmesį ir sutelkti pastangas siekiant pažangos, atsižvelgti į organizacijos ir visuomenės poreikius. Metodinė mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, verslo ir valstybinių institucijų vadovams (darbuotojams), kuriems rūpi tinkamas darbuotojų nukreipimas įgyvendinti norimus tikslus, siekiant vadovavimo darnos

  METEOROLOGIJA IR KLIMATOLOGIJA

  Inga Dailidienė

  Mokomoji knyga sudaryta remiantis Meteorologijos ir klimatologijos pagrindų
  kurso programa, skirta universitetinių studijų programų studentams. Glaustai pateikiama informacija apie vertikalią atmosferos struktūrą, termiką, oro dinamiką,
  vandens garus ir atmosferos kritulius, Saulės spinduliuotę, adiabatinius atmosferos
  procesus, barinius laukus. Supažindinama su sinoptinių žemėlapių sudarymu, meteorologinių reiškinių stebėjimu. Kiekvienos temos pabaigoje pateiktos praktinės
  užduotys ir savitikros klausimai. Knyga suteiks orų žemėlapių skaitymo ir analizavimo, tam tikros vietovės meteorologinių sąlygų ir jų kitimo tendencijų apibūdinimo
  įgūdžių, pagilins bendrąsias meteorologijos ir klimatologijos žinias apie atmosferą,
  litosferą, hidrosferą, biosferą ir antroposferą, sudarančias sąveikaujančias geosistemas, kurios bus naudingos ne tik su gamtos mokslais susijusių studijų programų studentams, bet ir gamtosaugininkams, geografijos mokytojams, ekologams,
  biologams, laivavedžiams, buriuotojams, jūrų inžinieriams, atsinaujinančiuosius
  gamtos išteklius naudojantiems technologams, klimato kaitos ar pavojingų reiškinių kaštus vertinantiems ekonomistams, geopolitikams, besidomintiems klimato
  kaitos procesais ir jų poveikiu žmogaus gyvensenai. Mokomosios knygos teorinė
  dalis ir praktinės užduotys rengtos remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos meteorologinių stebėjimų metodikomis, Pasaulio
  meteorologijos organizacijos rekomendacijomis, Lietuvos ir užsienio universitetinių mokyklų darbais bei mokslinėmis publikacijomis.