Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  METEOROLOGIJA IR KLIMATOLOGIJA
  TURINYS
  1 TEMA. VERTIKALI ATMOSFEROS STRUKTŪRA IRTEMPERATŪROS KAITA
  1 DARBAS. Vertikalus oro temperatūros ir slėgio pasiskirstymasatmosferoje
  2 DARBAS. Terminiai vietovių ištekliai
  3 DARBAS. Paros vidutinės oro temperatūros pastovioji pereigaper 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C ir terminiai sezonai
  4 DARBAS. Augalų vegetacijos meteorologiniai rodikliai
  2 TEMA. ORO DINAMIKA
  5 DARBAS. Vėjas, oro judėjimą veikiančios jėgos
  6 DARBAS. Vėjo krypties pasikartojimas
  3 TEMA. VANDENS GARAI ATMOSFEROJE
  7 DARBAS. Oro drėgmės rodikliai
  8 DARBAS. Garavimas
  9 DARBAS. Vandens fazinių virsmų šiluma
  4 TEMA. ADIABATINIAI ATMOSFEROS PROCESAI
  10 DARBAS. Adiabatiniai atmosferos procesai
  5 TEMA. KRITULIAI
  11 DARBAS. Krituliai
  6 TEMA. SAULĖS SPINDULIUOTĖ
  12 DARBAS. Saulės, Žemės ir atmosferos spinduliuotės
  7 TEMA. SINOPTINIAI ŽEMĖLAPIAI
  13 DARBAS. Sinoptinių žemėlapių skaitymas ir analizė
  8 TEMA. ATMOSFEROS REIŠKINIAI
  14 DARBAS. Meteorologiniai reiškiniai
  9 TEMA. KLIMATAS
  15 DARBAS. Klimato klasifikavimas
  16 DARBAS. Klimato kaitos vertinimas
  PRIEDAI
  1 priedas. Standartinės atmosferos parametrai
  2 priedas. Temperatūros pastoviosios pereigos datos (Klaipėda)1931–1960 m. ir 1961–1990 m.
  3 priedas. Klaipėdos meteorologinės stoties paros vidutinė orotemperatūra (°C) 2007 m. (LHMT duomenys)
  4 priedas. Klaipėdos meteorologinės stoties paros kritulių kiekis (mm)2005 m. (LHMT duomenys)
  5 priedas. Vėjo kryptis, išreikšta rumbais ir laipsniais
  6 priedas. Vėjo greičio (m/s) nustatymas pagal vėjarodį (lengvąja irsunkiąja plokštelėmis)
  7 priedas. Boforto skalė, nusakanti vėjo stiprumą balais
  8 priedas. Vėjo žvarbumo temperatūra (°C), įvertinta žinant orotemperatūrą (°C) ir vėjo greitį (m s–1) 10 m aukštyje
  9 priedas. Sočiųjų vandens garų slėgis E (hPa) esant atitinkamai orotemperatūrai (virš ledo ir vandens)
  10 priedas. Sausumos (laivo) meteorologinės stoties stebėjimųvaizdavimo modelis, vadinamas stoties modeliu
  11 priedas. Oro slėgio barinės tendencijos keitimosi žymėjimo pavyzdžiai(barinė tendencija per paskutines 3 valandas)
  12 priedas. Visų aukštų ir vertikaliosios raidos debesų formų simboliai irjų apibūdinimas
  13 priedas. Atmosferos reiškinių (hidrometeorų, litometeorų, elektriniųir kitų) simboliai sinoptiniuose žemėlapiuose
  METEOROLOGIJOS TERMINŲ ŽODYNĖLIS
  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

  Knyga neprieinama