Viso knygų: 41
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Darnus vadovavimas. Praktinis vadovas

  Ligita Šimanskienė Erika Župerkienė

  Metodinėje mokomojoje knygoje išdėstyta darnaus vadovavimo samprata, pateikiami
  būdai, galintys padėti siekti darnaus vadovavimo, pateikiant galimas tyrimo metodologijas ir klausimynus kiekvienai sudedamajai daliai. Darnų vadovavimą įgyvendinti nelengva – tai priklauso ne tik nuo vadovo gebėjimų ir pasiryžimo, svarbu išlaikyti nuolatinį
  dėmesį ir sutelkti pastangas siekiant pažangos, atsižvelgti į organizacijos ir visuomenės
  poreikius. Metodinė mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, verslo ir valstybinių institucijų vadovams (darbuotojams), kuriems rūpi tinkamas darbuotojų nukreipimas įgyvendinti norimus tikslus, siekiant vadovavimo darnos

  Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologinės strategijos

  Elvyra Acienė, Indrė Dirgėlienė

  Spartėjančios visuomenės politinis rėžimas

  Vaidutis Laurėnas

  Ši knyga yra apie tai, kaip Lietuvai sekasi kurti, neretai sudėtingai ir ne visiškai sėkmingai,
  dabartį, kuri turėtų ateities perspektyvą. Analizuojamas Lietuvos politinis režimas – valstybės ir visuomenės ryšys kuriant politinę valdžią. Ieškoma atsakymo į klausimą, koks politinis
  režimas yra palankus Lietuvos virsmui sparčios raidos kraštu, kad būtų išvengta esivejančio
  krašto likimo? Pasitelkiant „istorinės tinginystės“ metaforą, kritikuojama evoliucinė modernizacijos teorija ir teigiamos mezosituacinio racionalizmo analitinės bei piecemeal inžinerijos praktinės galimybės. Demokratijos krizės aplinkoje Lietuvos perspektyva siejama su prodemokratine postdemokratija, projektuojama kaip laipsniškos ir dalinės postkomunizmo ir postliberalizmo konvergencijos rezultatas. Taigi ši knyga yra ne apie „dėsningą“ demokratizaciją ar „nedėsningą“ dedemokratizaciją, bet apie naujų socialinio gyvenimo formų, taip pat demokratijos kitų versijų, tikėtinumą Lietuvoje.
  Autorius stengėsi, kad knyga būtų skaitoma ne tik mokslininkų, bet ir studentų, taip pat politikos aktualijoms atidžios publikos.

  APIE TAI, KAS NETURI IŠNYKTI: XIX a. pabaigos - XX a. 8 dešimtemčio etnografinė žemaitijos apylinkių medžiaga

  Konstantinas Bružas

  I knyga

  Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos

  Rimantas Balsys

  Lietuvos gamtinė geografija

  Sud. Marija Eidukevičienė

  Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų gamtinės ir visuomeninės geografijos studijų studentams bakalaurams. Jis parengtas pagal Klaipėdos, Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų geografijos programų Lietuvos gamtinės geografijos ir su ja susijusių dalykų modulius. Išanalizuota Lietuvos teritorijos geologinis pagrindas, gamtinės aplinkos paleogeografinė raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene, reljefas, klimatas, vandenys, dirvožemio danga, biota ir gamtinės aplinkos apsauga. Prieduose – originalūs spalvoti žemėlapiai. Vadovėlyje pateiktos fundamentinės žinios vertingos ne tik geografijos, bet ir ekologijos, biologijos, agronomijos, miškininkystės, žemėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos studijų studentams, taip pat geografijos ir biologijos mokytojams.

  Krantodara ir krantotvarka

  Rimas Zaromskis, Saulius Gulbinskas

  monografija parengta remiantis autorių per kelis dešimtmečius sukaupta medžiaga tyrinėjant jūros kranto zoną ir gausiais literatūros šaltiniais. Jūros krantų ir pakrančių reikšmė nuolat auga. Čia įsikuria vis daugiau gyventojų, auga miestai uostai, kuriasi įvairiašakė pramonė, plečiasi kurortų ūkis. Keičiantis Žemės klimatui, kylant pasaulinio vandenyno vandens lygiui, dažnėjant labai smarkioms audroms, jūros krantai patiria intensyvią ardą, o pakrantėse gyvenantys žmonės ir čia įsikūrusios įmonės – didžiulius nuostolius. monografijoje nagrinėjami gamtiniai krantodaros procesai, supažindinama su krantų įvairove, glaustai aptariami visą baltiją supančių valstybių krantai. Didžiausias dėmesys skiriamas lietuvos kranto zonai, jos pokyčiams per kelis praėjusius dešimtme- čius. Pateikiama pasaulinė krantosaugos patirtis ir jos taikymo galimybės bei praktika lietuvoje. monografija skirta krantų tyrinėtojams, hidrologams, geomorfologams, hi- drotechnikams, aplinkosaugos ir priekrančio teritorijų valdymo įstaigų darbuotojams. naudinga ji bus ir atitinkamų specialybių studentams.