Viso knygų: 41
  el. paštaskodas

  Psichologija

  Disleksija – nuo įvertinimo iki įveikos

  Nors disleksija yra vienas dažniausių specifinių mokymosi sutrikimų (sudaro
  apie 80 proc. visų mokymosi sutrikimų atvejų), Lietuvoje vis dar nėra bendrų ir
  aiškių disleksijos nustatymo kriterijų. Dažnai specialistams tenka priimti sprendimą „savo nuožiūra“. Esant tokiai situacijai, šioje mokomojoje knygoje pateikiami
  pagrindiniai disleksijos įvertinimo principai, etapai ir sritys, vertinant mokyklinio
  amžiaus vaikus. Kadangi disleksijai būdingi ilgalaikiai taisyklingo ir sklandaus perskaitymo bei žodžių užrašymo sunkumai, knygoje analizuojamas ir disleksijos įvertinimo suaugus klausimas, svarstomi galimi įvertinimo būdai.

  NEĮSISĄMONINAMI PSICHIKOS REIŠKINIAI

  Dalia KUJALIENĖ

  Knygoje aptariama neįsisąmoninamų psichikos reiškinių samprata bei tyrimų kryptys, daugiausia dėmesio skiriant sapnų temai. Supažindinama su sapnų teorijomis, konkrečiomis sapnų analizės metodikomis ir sapnų analizės
  teikiamomis galimybėmis, siekiant geriau save pažinti

  Disleksijos archipelagas

  Reda Gedutienė

  Sakoma, kad galėtum padėti, pirmiausia turi suprasti. Disleksija yra sudėtingas, daugiaplanis sutrikusio mokymosi skaityti ir rašyti raidos atvejis, kuriam suprasti reikia ne vienos srities susistemintų mokslinių žinių. Disleksija nėra iš pirmo žvilgsnio akivaizdžiai „matomi" skaitymo ir rašymo sunkumai. Dėl žinių apie disleksijos riziką ir prevenciją ikimokykliniame amžiuje stokos, dažniausia mokymosi skaityti ir rašyti sunkumus pastebime tik vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Neatpažinti disleksija turintys vaikai sulaukia nemažai mokytojų ir tėvų kritikos bei nesupratimo, o užaugę sunkiai prisitaiko raštingoje visuomenėje.

  Lietuvoje disleksija yra vis dar „neištyrinėta" mokslininkų žemė. Todėl ši knyga "Disleksijos archipelagas" yra lyg orientyras nežinomoje teritorijoje tiems, kurie ieško atsakymų į klausimus, kodėl kai kuriems asmenims sunku išmokti taisyklingai ir sklandžiai perskaityti bei užrašyti žodžius, kaip atpažinti disleksija turinčius vaikus, paauglius ir suaugusiuosius, kokių sunkumų jie patiria ir kaip prisitaiko raštingumą vertinančioje visuomenėje, kokie jų stiprybės šaltiniai ir kas padeda jiems pasiekti sėkmę?