Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Disleksija –nuo įvertinimo iki įveikos
  TURINYS
  Pratarmė
  Įvadas
  1 dalis. DISLEKSIJOS SAMPRATA
  2 dalis. DISLEKSIJOS ĮVERTINIMAS MOKYKLINIAME AMŽIUJE
  2.1. Informacijos rinkimas
  2.2. Įvertinimo duomenų analizė ir sisteminimas – išvados rengimas
  2.3. Supažindinimas su išvada ir rekomendacijomis
  3 dalis. DISLEKSIJOS ĮVERTINIMAS SUAUGUS
  4 dalis. DRAUGIŠKA DISLEKSIJAI MOKYKLA: DISLEKSIJĄ TURINČIŲ VAIKŲUGDYMAS
  5 dalis. DISLEKSIJOS ĮVEIKA
  5.1. Smegenų mityba ir mankšta
  5.2. Psichoedukaciniai skaitymo ir rašymo sunkumų įveikimo metodai
  5.3. Psichoedukaciniai antrinių sunkumų įveikos metodai
  5.4. Psichologinė pagalba disleksiją turintiems vaikams
  6 dalis. DRAUGIŠKA DISLEKSIJAI AUKŠTOJI MOKYKLA –PAGALBA STUDIJUOJANTIESIEMS
  LITERATŪRA
  Priedai

  Knyga neprieinama