Viso knygų: 41
  el. paštaskodas

  Etnografija, tautosaka, papročiai

  APIE TAI, KAS NETURI IŠNYKTI: XIX a. pabaigos - XX a. 8 dešimtemčio etnografinė žemaitijos apylinkių medžiaga

  Konstantinas Bružas

  I knyga

  Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai

  Rimantas Balsys

  Ši monografija skirta svarbiausių baltiškos pagonybės elementų – lietuvių ir prūsų dievų atvaizdų; šventyklų, šventviečių, aukviečių bei jose apeigoms vadovavusių kulto tarnų – žynių – charakteristikai. Siekiama ne tiek fiksuoti tam tikro laikotarpio situaciją, kiek parodyti pagoniškųjų kulto vietų ir kulto tarnų raidą, ypač atkreipiant dėmesį į jų būvį iki krikščionybės (XIII–XIV a.), pirmuosius du šimtmečius po krikščionybės (XV– XVI a.), religiniu sinkretizmu pasižymėjusią XVII a. pabaigą – XVIII a. pradžią bei laikotarpį, kuriuo fiksuojamos ir įvairiais pavidalais reiškiasi aptariamųjų pagoniškosios religijos elementų refleksijos (XIX–XXI a.).