Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  Krantodara irkrantotvarka
  Įvadas
  1. KRANTO ZONOS REIKŠMĖ IR SAMPRATA
  1.1. Krantai šiuolaikinio žmogaus gyvenime
  1.2. Krantotyra ir krantotvarkos konfliktai
  1.3. Kranto zonos elementai ir ribos
  2. KRANTODAROS PROCESAI
  2.1. Paleogeografinės raidos atspindžiai krantodaroje
  2.2. Hidrodinaminiai procesai
  2.2.1. Bangos
  2.2.2. Bangavimo stadijos
  2.2.3. Bangavimas kranto zonoje
  2.2.4. Priekrantės srovės
  2.2.5. Vandens lygio kaita
  3. LITODINAMINIAI IR MORFODINAMINIAI PROCESAI
  3.1. Krantus sudarančių nuosėdų tipai
  3.2. Pusiausvyros profilio susidarymas
  3.3. Priekrantės povandeniniai sėk
  3.4. Nešmenų pernaša išilgai kranto
  3.5. Litodinaminiai procesai viršvandeninėje kranto zonos dalyje
  3.5.1. Plūsmo srauto veiklos ypatumai
  3.5.2. Eolinių procesų vaidmuo krantodaroje
  3.6. Priekrantės nešmenų srautai
  3.7. Nešmenų srautų verti
  3.8. Bangavimo ciklo struktūros poveikis krantodaros
  3.9. Abrazijos procesai
  3.10. Nešmenų balansas kranto zono
  4. KRANTŲ ĮVAI ROVĖ
  4.1. Krantų klasifikacijos
  4.2. Ingresiniai krantai
  4.3. Baltijos jūros krantai
  4.3.1. Bendroji apžvalga
  4.3.2. Suomijos krantai
  4.3.3. Švedijos krantai
  4.3.4. Danijos krantai
  4.3.5. Vokietijos krantai
  4.3.6. Lenkijos krantai
  4.3.7. Rusijos (Kaliningrado srities) krantai
  4.3.8. Latvijos krantai
  4.3.9. Estijos krantai
  4.3.10. Rusijos krantai
  5. LI ETUVOS KRANTAI
  5.1. Tyrimų istorija
  5.2. Bendroji Lietuvos jūros krantų apžvalga
  5.3. Kuršių nerijos jūros krantas
  5.3.1. Nidos–Pervalkos atkarpa
  5.3.2. Juodkrantės–Alksnynės atkarpa
  5.3.3. Smiltynės–Kopgalio atkarpa
  5.3.4. Bendros Kuršių nerijos kranto zonos raidos tendencijos
  5.4. Jūros krantas į šiaurę nuo Klaipėdos
  5.4.1. Klaipėdos–Girulių kranto atkarpa
  5.4.2. Olando Kepurės–Karklės atkarpa
  5.4.3. Palangos kranto atkarpa
  5.4.4. Šventosios kranto atkarpa
  5.4.5. Būtingės kranto atkarpa
  5.4.6. Bendros Lietuvos žemyninio kranto zonos raidostendencijos
  5.5. Morfologiniai rodikliai, kaip Lietuvos kranto zonos būklės atspindysXXI amžiaus pirmajame dešimtmetyje
  6. KRAN TOTVARKA
  6.1. Kopagūbrio formavimas ir tvarkymas
  6.2. Hidrotechniniai krantosaugos įrenginiai
  6.2.1. Bendroji apžvalga
  6.2.2. Bunos
  6.2.3. Bangolaužiai
  6.2.4. Sienelės
  6.2.5. Gabionai
  6.2.6. Išplovimui atsparūs šlaitai
  6.3. Kranto zonos dirbtinis papildymas nešmenimis
  6.3.1. Pagrindiniai kranto zonos dirbtinio maitinimo nešmenimisprincipai
  6.3.2. Kranto zonos dirbtinio maitinimo nešmenimis praktikaLietuvoje
  6.3.2.1. Priekrantės papildymas nešmenimis
  6.3.2.2. Paplūdimio papildymas nešmenimis
  6.4. Žmonių veiklos ir gamtinių procesų sąveika Lietuvos krantozonoje
  Apibendrinimas
  Literatūra
  Summary

  Knyga neprieinama