Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  REGIONŲ VALDYSENA:NUO TEORIJOS IKI PRAKTIKOS
  PRATARMĖ
  I. REGIONŲ VALDYSENOS SAMPRATOS IR IŠŠŪKIAI
  Linutė Kraujutaitytė, Viktorija Lapichinaitė. Regionų valdysenos konceptas
  Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili. (Regionų) modernizacijos pėdsakai valdysenosdiskursuose: nebyliosios konotacijos ir regioniniai imperatyvai
  Simona Statneckytė. Europos Sąjungos regioninė politika, partnerystės principas irvalstybės tarnyba: valdysenos aspektas
  Remigijus Civinskas. Lietuvos jaunimo įgalinimas: dalyvavimas formuojantviešąją politiką
  II. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VALDYSENA
  Inga Normantė. Viešųjų paslaugų teikimo tobulinimo paieškos: regionų lygmensperspektyva
  Edita Stumbraitė-Vilkišienė. Administratorių ir paslaugų gavėjų vaidmens pokyčiai teikiantviešąsias paslaugas: valdysenos (naujojo viešojo valdymo) kontekstas
  III. REGIONŲ VALDYSENOS SPRENDIMAI
  Mindaugas Kaselis. Veiklos vadyba intelektualinių judėjimų perspektyvoje: veiklosvaldysenos link?
  Valentina Burkšienė. Visuotinė kokybės vadyba darniam Klaipėdos regiono vystymuisi
  Jaroslav Dvorak, Jurgita Rudžionienė. Vertinimo gebėjimų suvokimas mažųjų šaliųbibliotekose: Lietuvos ir Slovakijos atvejai
  APIE AUTORIUS

  Knyga neprieinama