Viso knygų: 41
  el. paštaskodas
  NAUJŲJŲ MEDIJŲ ETIKA Diskurso formavimosi rekonstrukcija
  Turinys
  Santrauka
  Summary
  Santrumpos
  Įvadas
  I. NAUJŲJŲ MEDIJŲ ETIKOS DISKURSO KONTEKSTAS
  I.1. IKT revoliucija
  I.1.1. Naujosios medijos ir skaitmeninės kultūros formavimasis
  I.1.2. Socialinės medijos
  I.2. Informacinės visuomenės formavimasis
  I.2.1. Saugumas ir laisvė informacinėje visuomenėje
  I.2.2. Naujųjų medijų etika ir socialinės transformacijos
  I.3. Etiniai naujųjų medijų iššūkiai
  I.3.1. Prieiga prie informacijos ir žinių
  I.3.2. Išraiškos laisvė ir privatumas
  I.3.3. Skaitmeninis tapatumas
  I.3.4. Biometriniai duomenys
  I.3.5. RFID technologijos
  I.3.6. Jutimo technologijos
  I.3.7. Bepiločių orlaivių technologijos
  I.3.8. Dirbtinis intelektas ir transhumaniškumas
  I.4. UNESCO informacinės visuomenės etikos kodeksas
  II. NAUJŲJŲ MEDIJŲ ETIKOS TEORIJOS
  II.1. Ankstyvosios naujųjų medijų etikos teorijos
  II.1.1. Jamesas H. Mooras: kompiuterių etikos pagrindimas
  II.1.2. Neilas Postmanas: pramogų etika medijuotoje visuomenėje
  II.1.3. Jürgenas Habermasas: diskurso etika
  II.1.4. Howardas Rheingoldas: virtualiųjų bendruomenių etika
  II.2. Brandžiosios naujųjų medijų etikos teorijos
  II.2.1. Luciano Floridi: informacinė etika infosferos projekte
  II.2.2. Rafaelis Capurro: tarpkultūrinė naujųjų medijų etika
  II.2.3. Mike’as Sandbothe’ė: pragmatinė naujųjų medijų etika
  II.2.4. Stephenas J. A. Wardas: globalioji naujųjų medijų etika
  II.2.5. Zygmuntas Baumanas: postmodernioji naujųjų medijų etika
  II.2.6. Krikščioniškoji naujųjų medijų etika
  II.3. Eksperimentinės naujųjų medijų etikos teorijos
  II.3.1. Feministinė naujųjų medijų etika
  II.3.2. Pokolonijinė afrikietiškoji naujųjų medijų etika
  II.3.3. Konfucianistinė naujųjų medijų etika
  II.3.4. NBIC konvergencijos etika
  II.3.5. Globaliosios dorybių etikos perspektyva naujųjųmedijų kontekste
  Išvados
  Literatūra

  Knyga neprieinama