Viso knygų: 41
  el. paštaskodas

  NAUJŲJŲ MEDIJŲ ETIKA. Diskurso formavimosi rekonstrukcija

  Monografija

    
  AutoriusErnesta Molotokienė
  ISBN978-9955-18-944-2
  DOI
  LeidyklaKlaipėdos universiteto leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2017
  Puslapių sk.180

  Anotacija

  Monografijoje "Naujųjų medijų etika. Diskurso formavimosi rekonstrukcija" pristatomas ir analizuojamas naujųjų medijų etikos diskursas, rekonstruojamos diskurso formavimosi prielaidos, raidos momentai, esminiai procesai ir teorijos. Monografijoje tvirtinama, kad naujųjų medijų etika, kaip novatoriška tyrimų sritis, informacinėse visuomenėse pamažu susiformavo profesionalams ir plačiajai visuomenei susidūrus su etiniais iššūkiais bei problemomis, kurių kilo sąveikaujant informacijos ir komunikacijos mokslams, kompiuterių technologijoms bei medijų filosofijai.

  Naujųjų medijų etikos probleminį lauką plačiąja prasme sudaro skaitmeninių informacijos ir komunikacijos technologijų bei žmonių sąveika vertybiniu pagrindu. Naujųjų medijų etikos diskurso probleminis laukas yra efemeriškas ir dinamiškas, todėl jis šioje monografijoje tiriamas istoriniu, probleminiu ir metateoriniu lygmenimis. Naujųjų medijų etika apima dvi pagrindines sritis: skaitmenines informacijos ir komunikacijos technologijas bei etiką, kuri įgalina žmogiškąją moralinių normų refleksiją bei padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi ar neteisingi, leidžia paaiškinti jų esmę, patikslinti argumentus, vertinant reiškinius, sudarančius moralės lauką.

  Naujųjų medijų etika plačiąja prasme tiria skaitmeninių informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) poveikį mūsų visuomenėms ir aplinkai. Kompiuterių technologijų poveikis neapsiriboja vien tik kompiuterių profesionalų rate kylančiomis techninėmis ir moralinėmis problemomis - priešingai, šis poveikis turėtų būti suprantamas kaip kažkas, kas apima visą visuomenę. Siauresne prasme naujųjų medijų etika tiria etinius klausimus, kurie susiję su internetu arba su juo susietomis informacijos ir komunikacijos medijomis. Tokie etiniai naujųjų medijų iššūkiai kaip privatumas, informacijos perteklius arba stoka, laisvos prieigos prie informacijos teisė, skaitmeninė atskirtis, įvairios politinių galios struktūrų manipuliacijos, pasitelkiant skaitmenines technologijas, dirbtinio intelekto iškilimas ir robotikos iššūkiai žmonijai, skaitmeninė ekologija, kibernetiniai nusikaltimai, terorizmas, karai, saugumas, diskriminacija ir daugelis kitų reiškinių šiandien gali būti efektyviai sprendžiami tik tarptautinio dialogo forma, todėl daugelis naujųjų medijų srityje dirbančių profesionalų savo tyrimuose kelia bendrą tikslą ir tikisi, kad naujųjų medijų etika gali ir turi prisidėti prie skaitmeninio amžiaus etinių iššūkių sprendimo.Pagrindinis monografijos Naujųjų medijų etika: diskurso formavimosi rekonstrukcija objektas yra filosofinė (metateorinė) masinių skaitmeninių informacijos ir komunikacijos technologijų poveikio žmonių veiksmų motyvams ir elgesiui apskritai refleksija, kuri apima visą naujųjų medijų etikos diskurso probleminį lauką.

  Pagrindinis tyrimo tikslas yra siekis apžvelgti, išanalizuoti ir pristatyti naujųjų medijų etikos diskurso formavimąsi, plėtrą ir didėjantį aktualumą lemiančius veiksnius bei atskleisti naujųjų medijų etikos diskurso reikšmę dabartiniame medijų filosofijos probleminiame lauke. Siekiant šio tikslo, keliami konkretūs uždaviniai: 1) ištirti naujųjų medijų etikos diskurso kontekstą, atskleidžiant jo formavimąsi veikusius veiksnius, tokius kaip IKT revoliucija ir informacinės visuomenės formavimasis; 2) išanalizuoti skaitmeninės kultūros formavimosi ir socialinių medijų masinio paplitimo reikšmę naujųjų medijų etikos diskursui; 3) išanalizuoti pagrindinius etinius naujųjų medijų iššūkius; 4) ištirti ir pristatyti svarbiausias naujųjų medijų etikos teorijas: a) išanalizuoti ankstyvąsias naujųjų medijų etikos teorijas; b) išanalizuoti brandžiąsias naujųjų medijų etikos teorijas; c) išanalizuoti eksperimentines naujųjų medijų etikos teorijas.

  Pagrindiniai monografijoje taikyti mokslinio tyrimo metodai: teorinė-kritinė rekonstrukcija, sisteminė analizė, lyginamoji analizė, atvejo analizė, metaanalizė.