Viso knygų: 38
  el. paštaskodas

  Naujienos

  APIE TAI, KAS NETURI IŠNYKTI: XIX a. pabaigos - XX a. 8 dešimtemčio etnografinė žemaitijos apylinkių medžiaga

  Konstantinas Bružas

  I knyga

  Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos

  Rimantas Balsys

  Lietuvos gamtinė geografija

  Sud. Marija Eidukevičienė

  Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų gamtinės ir visuomeninės geografijos studijų studentams bakalaurams. Jis parengtas pagal Klaipėdos, Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų geografijos programų Lietuvos gamtinės geografijos ir su ja susijusių dalykų modulius. Išanalizuota Lietuvos teritorijos geologinis pagrindas, gamtinės aplinkos paleogeografinė raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene, reljefas, klimatas, vandenys, dirvožemio danga, biota ir gamtinės aplinkos apsauga. Prieduose – originalūs spalvoti žemėlapiai. Vadovėlyje pateiktos fundamentinės žinios vertingos ne tik geografijos, bet ir ekologijos, biologijos, agronomijos, miškininkystės, žemėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos studijų studentams, taip pat geografijos ir biologijos mokytojams.

  Krantodara ir krantotvarka

  Rimas Zaromskis, Saulius Gulbinskas

  monografija parengta remiantis autorių per kelis dešimtmečius sukaupta medžiaga tyrinėjant jūros kranto zoną ir gausiais literatūros šaltiniais. Jūros krantų ir pakrančių reikšmė nuolat auga. Čia įsikuria vis daugiau gyventojų, auga miestai uostai, kuriasi įvairiašakė pramonė, plečiasi kurortų ūkis. Keičiantis Žemės klimatui, kylant pasaulinio vandenyno vandens lygiui, dažnėjant labai smarkioms audroms, jūros krantai patiria intensyvią ardą, o pakrantėse gyvenantys žmonės ir čia įsikūrusios įmonės – didžiulius nuostolius. monografijoje nagrinėjami gamtiniai krantodaros procesai, supažindinama su krantų įvairove, glaustai aptariami visą baltiją supančių valstybių krantai. Didžiausias dėmesys skiriamas lietuvos kranto zonai, jos pokyčiams per kelis praėjusius dešimtme- čius. Pateikiama pasaulinė krantosaugos patirtis ir jos taikymo galimybės bei praktika lietuvoje. monografija skirta krantų tyrinėtojams, hidrologams, geomorfologams, hi- drotechnikams, aplinkosaugos ir priekrančio teritorijų valdymo įstaigų darbuotojams. naudinga ji bus ir atitinkamų specialybių studentams.

  Regionų valdysena: nuo teorijos iki praktikos

  Sudarytojas Jaroslav Dvorak

  Lietuvių isotrinė morfologija

  Dalia Pakalniškienė, Dalia Jakulytė

  Sceninio balso lavinimas

  Danutė Vaigauskaitė